آمادگی وزارت بهداشت برای همکاری های مشترک با عمان

وزیر بهداشت، از آمادگی ایران برای همکاری های مشترک با عمان در زمینه‌های علمی، پژوهشی Ùˆ درمانی خبر داد. Source: سلامت

ادامه

۲۸۰۰ ن�ر در بیمارستان های مرزی کشور بستری هستند

رئیس اورژانس کشور با بیان اینکه بیمارستان های مرزی کمیته بهداشت اربعین با قدرت به زائران خدمات می دهند، گ�ت: دو هزار و ۸۰۰

ادامه