اگر استرس دارید، با شماره تلفن امدادی ۵۳۷ تماس بگیرید!

یک روانشناس با آموزش یک نوع مهارت تنفسی مبتنی بر ۵ ثانیه دم، ۳ ثانیه حبس هوا و ۷ ثانیه بازدم آن را شبیه یک تلفن امداد رسان برای مقابله با استرس دانست.
Source: سلامت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *